29 Tháng 07

TRIỂN KHAI CTY NEW SUN VIỆT NAM

Là đơn vị có hơn 10 năm trong lĩnh vực bảo vệ vì thế Công Ty AN NINH QUỐC GIA đã được chọn là đơn vị bảo vệ an ninh cho CTY NEW SUN...

09 Tháng 01

AN NINH CÁC BUỔI HỘI THẢO VÀ HỘI NGHỊ CỦA AN NINH QUỐ GIA

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài...

09 Tháng 01

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Bảo vệ yếu nhân là dịch vụ cung cấp vệ sĩ cho các khách hàng có nhu cầu cần được đảm bảo an toàn, khách hàng sẽ được vệ sĩ tháp...

04 Tháng 01

TRIỂN KHAI BANANA

Nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ đồng phục và công cụ hỗ trợ theo quy định của Pháp luật Việt Nam về Dịch vụ Bảo vệ...

19 Tháng 12

HIỂU HƠN MỘT NGÀY

Ngoài công việc diễn ra hằng ngày, để gắn kết tinh thần đồng nghiệp cũng như để hiểu nhau hơn thì ngày 04/06/2016 An Ninh Quốc Gia đã...

19 Tháng 12

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT

Kính gửi: Đội trưởng, tổ trưởng, ca trưởng và nhân viên trực tại các mục tiêu trực thuộc Công Ty TNHH DV BV AN NINH QUỐC GIA