19 Tháng 06

TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG COUPLE TX

TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG COUPLE TX

19 Tháng 12

LỊCH SỬ RA ĐỜI NGÀNH BẢO VỆ TRÊN THẾ GIỚI

Năm 1934, Erik Phillip Sorensen thành lập công ty HALSINGBORGS tại Thụy Điển và sau đó đổi tên lại thành FORENADE SVENSKA VAKT AB.

04 Tháng 01

TRIỂN KHAI BANANA

Nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ đồng phục và công cụ hỗ trợ theo quy định của Pháp luật Việt Nam về Dịch vụ Bảo vệ...